Mūsų paslaugos

Teikiame nepriklausomas profesionalias konsultacijas verslui, valstybės įstaigoms, viešoms ir privačioms organizacijoms bei bendruomenėms.


Mūsų tikslas – ilgalaikė, tvari kliento reputacija aplinkosaugos srityje, nuolat valdomos rizikos ir proaktyvi lyderystė taršos prevencijos ir inovatyvių aplinkosaugos sprendimų paieškos ir įgyvendinimo srityje.

Apie paslaugą

Poveikio aplinkai vertinimas (PAV).

  • Planuojamos ūkinės veiklos teritorijos ir poveikio aplinkai vertinimo proceso rizikų vertinimas
  • Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų (informacijos atrankai, programos ir ataskaitos) rengimas
  • PAV proceso koordinavimas
  • Darbo su visuomene strategija PAV procese
  • Konsultavimas PAV klausimais
  • Parengtų PAV dokumentų kokybės įvertinimas
  • Atstovavimas PAV klausimais teismuose