Žiediškumas. Tvarumas. Integralumas. Plokštumas. Atsparumas. Atliekų tvarkymas.

Rugsėjo 23 – 24 dienomis, Spa Vilnius konferencijų centre Druskininkuose

Apie mus

Kodėl
Ekokonsultacijos?

Ekokonsultacijos – aplinkosaugos konsultacijų bendrovė, teikianti nepriklausomas
profesionalias konsultacijas verslui, valstybės įstaigoms, viešoms ir privačioms
organizacijoms bei bendruomenėms.

Paslaugos

Mūsų ekspertai, derindami vietinę kompetenciją ir žinias su geriausia Europos ir
pasaulio praktika, prisideda prie klientų rizikos, kaštų mažinimo ir ilgalaikės naudos, siekiant aplinkai palankių tvaraus pelno sprendimų.


Mūsų tikslas Jūsų:


  • Lyderystė taršos prevencijos, aplinkosaugos ir tvarumo srityse;
  • Savalaikis ir adekvatus aplinkosaugos ir susijusių rizikų vertinimas ir valdymas;
  • Atitikimas griežčiausiems aplinkosaugos teisės aktų reikalavimams;
  • Savalaikis tvaraus verslo modelio diegimas.

Mūsų komanda

Mūsų ekspertai – nepriklausomi, praktiški, orientuoti į kliento tikslų pasiekimą.

Ekokonsultacijos ekspertų žinios ir patirtis atitinka geriausius srities standartus. Išskirtinė mūsų kompetencija – konsultavimo patirtis ne tik Lietuvos, bet ir Europos bei Azijos rinkose.


Ekokonsultacijos komandos narius renkamės atsakingai, atsižvelgdami į komandoje sutartas vertybes.

Lina Šleinotaitė – Kalėdė

Vadovaujanti partnerė

Inga Muliuolė

Projektų vadovė

Lilija Gaidienė

Buhalterė

Jolanta Graudinytė

Aplinkos apsaugos specialistė

Kristina Pilžis

Aplinkos apsaugos specialistė

Klientai mūsų klausia: „Kokia galėtų būti mūsų kompanijos tvarumo vizija, strategija, veiksmai ir projektai mūsų verslo srityje?“.


Ekokonsultacijos komanda nuolat klausia kitaip: „Atsižvelgiant į globalinius, Europos, Lietuvos, miesto, bendruomenės, valdžios, verslo sąlygojamus netvarumus ir poreikius, koks turėtų būti mūsų kompanijos rytojaus verslo planas?“


  • Veiklą grindžiame ISO 26 000 standarto principais;
  • Diegiame etiškos darbdavystės principus darbuotojų tarpe;
  • Skatiname savirealizaciją, balansą darbe ir asmeniniame gyvenime, sveiką gyvenseną ekspertų ir partnerių tarpe;
  • Sudarome nuolatines sąlygas ugdytis ir mokytis darbe pagal asmeninius poreikius, komandoje nuolat skatiname dalijimąsi ir bendradarbiavimą;
  • Nuolat identifikuojame tvarios veiklos lyderius versle, valdžioje, NVO sektoriuje ir jungiame juos bendrai veiklai, inicijuojant žymius pokyčius aplinkosaugos srities skaidrumo ir tvarumo srityse.

Kontaktai

J. Kubiliaus g. 6-5,

Vilnius LT – 08234


info@ekokonsultacijos.lt

+370 5 274 54 91


lina@ekokonsultacijos.lt

+370 685 59558


Įm. k. 300081400

PVM m. k. LT100001445811