Mūsų paslaugos

Teikiame nepriklausomas profesionalias konsultacijas verslui, valstybės įstaigoms, viešoms ir privačioms organizacijoms bei bendruomenėms.


Mūsų tikslas – ilgalaikė, tvari kliento reputacija aplinkosaugos srityje, nuolat valdomos rizikos ir proaktyvi lyderystė taršos prevencijos ir inovatyvių aplinkosaugos sprendimų paieškos ir įgyvendinimo srityje.

Apie paslaugą

Paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) ir taršos leidimams (TL) leidimams gauti

Leidimo rengimo rizikų identifikavimas


Paraiškos TL arba TIPK leidimui gauti parengimas ir derinimas


Paraiškos TIPK leidimui gauti lydinčių dokumentų parengimas ir derinimas:


  • atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planai
  • atliekų naudojimo ir šalinimo techniniai reglamentai
  • avarijų likvidavimo planai
  • paraiškos registruotis atliekas tvarkančių įmonių registre
  • ūkio subjektų aplinkos monitoringo programos ir kt.

Įmonės parengtos paraiškos TIPK leidimui gauti peržiūra ir taisymas


Kitos konsultacijos TIPK klausimais