Mūsų paslaugos

Teikiame nepriklausomas profesionalias konsultacijas verslui, valstybės įstaigoms, viešoms ir privačioms organizacijoms bei bendruomenėms.


Mūsų tikslas – ilgalaikė, tvari kliento reputacija aplinkosaugos srityje, nuolat valdomos rizikos ir proaktyvi lyderystė taršos prevencijos ir inovatyvių aplinkosaugos sprendimų paieškos ir įgyvendinimo srityje.

Apie paslaugą

Auditai

  • Aplinkosaugos, sveikatos ir saugos darbe auditai (ang. Environmental, Health and Safety Due Dilligence)
  • Aplinkosauginis teritorijų įvertinimas (ang. Environmental Site Assessment)
  • Įmonių aplinkosauginiai auditai : aplinkosauginės grupės veiklos apimties, aplinkosauginės dokumentacijos kokybės ir atitikties vertinimas, aplinkosauginės grupės (darbuotojų) vertinimas