Visuomenės informavimas

Skelbimai

Metai Užsakovas Projektas Skelbimas visuomenei Ataskaita ir jos priedai
2017

UAB “Dauparų žuvis”

Žuvies perdirbimo pejėgumų didinimas

2018

UAB Kauno termofikacijos elektrinė

Kauno elektrinės modernizavimo poveikio aplinkai vertinimo programa

2021

UAB „Kauno švara“

Mišrių komunalinių atliekų perkrovimo, medienos, didelių gabaritų, mišrių statybinių, tekstilės bei kitų atliekų paruošimo tolimesniam naudojimui arba naudojimui ir šalinimui PVSV ataskaita

2021

UAB „Kauno švara“

Mišrių komunalinių atliekų perkrovimo, medienos, didelių gabaritų, mišrių statybinių, tekstilės bei kitų atliekų paruošimo tolimesniam naudojimui arba naudojimui ir šalinimui PVSV ataskaitos derinimas su NVSC Kauno departamentu

2021

AB Higėja

Patikslintos profesionalių valymo, plovimo, dezinfekavimo, buitinės chemijos priemonių gamybos  PVSV ataskaitos derinimas su NVSC Kauno departamentu

2021

UAB „Kauno švara“

Patikslintos mišrių komunalinių atliekų perkrovimo, medienos, didelių gabaritų, mišrių statybinių, tekstilės bei kitų atliekų paruošimo tolimesniam naudojimui arba naudojimui ir šalinimui PVSV ataskaitos derinimas su NVSC Kauno departamentu