Visuomenės informavimas

Skelbimai

Metai Užsakovas Projektas Skelbimas visuomenei Ataskaita ir jos priedai
2017

Erlandas Petrūnas ir Rasa Petrūnienė

Pramoninės, sandėliavimo bei komercinės veiklų vykdymas naujai formuojamame 12,54 ha ploto sklype.

2017

UAB “Dauparų žuvis”

Žuvies perdirbimo pejėgumų didinimas

2017

UAB „GreenTech Baltic“

Plastikinių (PET) pakuočių atliekų perdirbimas

2017

UAB „Žalvaris“

Pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų tvarkymo veikla

2018

UAB „GreenTech Baltic“

Viešo visuomenės supažindinimo su UAB „GreenTech Baltic“ PŪV PVSV ataskaita protokolas

2018

UAB „GreenTech Baltic“

Plastikinių (PET) pakuočių atliekų perdirbimas

2018

UAB „Žalvaris“

Pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų tvarkymo veikla

2018

UAB „GreenTech Baltic“

Plastikinių (PET) pakuočių atliekų perdirbimo PVSV ataskaita po pastabų

2018

UAB „GreenTech Baltic“

Plastikinių (PET) pakuočių atliekų perdirbimo PVSV ataskaita po pastabų