Visuomenės informavimas

Skelbimai

Metai Užsakovas Projektas Skelbimas visuomenei Ataskaita ir jos priedai
2017

UAB “Dauparų žuvis”

Žuvies perdirbimo pejėgumų didinimas

2018

UAB Kauno termofikacijos elektrinė

Kauno elektrinės modernizavimo poveikio aplinkai vertinimo programa

2021

UAB Gonas

Žuvininkystės produktų gamyba/perdirbimas, adresu Ližių g. 1, Ližių k., Tauragės r.

2021

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimas sklypuose, adresais: Kėdainių g. 13 ir Kėdainių g. 15, Panevėžys

2021

UAB Gonas

Žuvininkystės produktų gamyba/perdirbimo PVSV ataskaitos pristatymo skaidrės

2021

UAB Gonas

Žuvininkystės produktų gamyba/perdirbimo, adresu Ližių g. 1, Ližių k., Tauragės r., PVSV ataskaitos derinimas su NVSC Tauragės departamentu

2021

AB Higėja

Profesionalių valymo, plovimo, dezinfekavimo, buitinės chemijos priemonių gamybos PVSV ataskaita

2021

UAB „Kauno švara“

Mišrių komunalinių atliekų perkrovimo, medienos, didelių gabaritų, mišrių statybinių, tekstilės bei kitų atliekų paruošimo tolimesniam naudojimui arba naudojimui ir šalinimui PVSV ataskaita

2021

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimo sklypuose, adresais: Kėdainių g. 13 ir Kėdainių g. 15, Panevėžys PVSV ataskaitos derinimas su NVSC Panevėžio departamentu

2021

AB Higėja

Profesionalių valymo, plovimo, dezinfekavimo, buitinės chemijos priemonių gamybos PVSV ataskaitos derinimas su NVSC Kauno departamentu

2021

UAB „Kauno švara“

Mišrių komunalinių atliekų perkrovimo, medienos, didelių gabaritų, mišrių statybinių, tekstilės bei kitų atliekų paruošimo tolimesniam naudojimui arba naudojimui ir šalinimui PVSV ataskaitos derinimas su NVSC Kauno departamentu

2021

AB Higėja

Patikslintos profesionalių valymo, plovimo, dezinfekavimo, buitinės chemijos priemonių gamybos  PVSV ataskaitos derinimas su NVSC Kauno departamentu