Visuomenės informavimas

Skelbimai

Metai Užsakovas Projektas Skelbimas visuomenei Ataskaita ir jos priedai
2017

UAB “Dauparų žuvis”

Žuvies perdirbimo pejėgumų didinimas

2018

UAB Kauno termofikacijos elektrinė

Kauno elektrinės modernizavimo poveikio aplinkai vertinimo programa

2019

UAB „Žalvaris“ Kauno skyriaus ir UAB „Rafimeta“

UAB „Žalvaris“ Kauno skyriaus ir UAB „Rafimeta“ Atliekų tvarkymo veiklų išplėtimo, adresu Palemono g. 1, Kaunas, PVSV ataskaita

2020

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras

Informacija apie parengtą Didžiųjų atliekų ir atliekų perkrovimo aikštelės veiklos išplėtimo, sklypuose adresais: K. Donelaičio g. 14 ir K. Donelaičio g. 16, Rokiškis PVSV ataskaitą

2020

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras

Didžiųjų atliekų ir atliekų perkrovimo aikštelės veiklos išplėtimo, sklypuose adresais: K. Donelaičio g. 14 ir K. Donelaičio g. 16, Rokiškis PVSV ataskaita derinama su NVSC