Visuomenės informavimas

Skelbimai

Metai Užsakovas Projektas Skelbimas visuomenei Ataskaita ir jos priedai
2017

Erlandas Petrūnas ir Rasa Petrūnienė

Pramoninės, sandėliavimo bei komercinės veiklų vykdymas naujai formuojamame 12,54 ha ploto sklype.