Visuomenės informavimas

Skelbimai

Metai Užsakovas Projektas Skelbimas visuomenei Ataskaita ir jos priedai
2017

UAB “Dauparų žuvis”

Žuvies perdirbimo pejėgumų didinimas

2018

UAB Kauno termofikacijos elektrinė

Kauno elektrinės modernizavimo poveikio aplinkai vertinimo programa

2019

UAB „Valda“

Nepavojingųjų ir pavojingųjų atliekų tvarkymas

2019

UAB „Fitness Express“

Medinių skydinių-karkasinių namų gamyba, adresu Pramonės g. 23, Ausieniškių k., Vievio sen., Elektrėnų sav.

2019

UAB „Valda“UAB „Valda“

Nepavojingųjų ir pavojingųjų atliekų tvarkymas

2019

UAB „Fitness Express“

Medinių skydinių-karkasinių namų gamybos, adresu Pramonės g. 23, Ausieniškių k., Vievio sen., Elektrėnų sav. PVSV ataskaitos pristatymo visuomenei protokolas

2019

UAB „Fitness Express“

Medinių skydinių-karkasinių namų gamyba, adresu Pramonės g. 23, Ausieniškių k., Vievio sen., Elektrėnų sav.

2019

UAB „Žalvaris“ Kauno skyriaus ir UAB „Rafimeta“

UAB „Žalvaris“ Kauno skyriaus ir UAB „Rafimeta“ Atliekų tvarkymo veiklų išplėtimo, adresu Palemono g. 1, Kaunas, PVSV ataskaita

2019

UAB „Žalvaris“ Kauno skyriaus ir UAB „Rafimeta“

UAB „Žalvaris“ Kauno skyriaus ir UAB „Rafimeta“ Atliekų tvarkymo veiklų išplėtimo, adresu Palemono g. 1, Kaunas, PVSV ataskaitos pristatymo visuomenei protokolas

2019

UAB „Žalvaris“ Kauno skyrius ir UAB „Rafimeta“

Patikslinta UAB „Žalvaris“ Kauno skyriaus ir UAB „Rafimeta“ Atliekų tvarkymo veiklų išplėtimo, adresu Palemono g. 1, Kaunas, PVSV ataskaita

2020

UAB „Valda“

Nepavojingųjų ir pavojingųjų atliekų tvarkymo PVSV ataskaita po NVSC Telšių departamento pastabų

2020

UAB „Žalvaris“ Kauno skyrius ir UAB „Rafimeta“

Patikslinta UAB „Žalvaris“ Kauno skyriaus ir UAB „Rafimeta“ Atliekų tvarkymo veiklų išplėtimo, adresu Palemono g. 1, Kaunas, PVSV ataskaita

2020

UAB „Žalvaris“ Kauno skyrius ir UAB „Rafimeta“

Pagal 2020 m. kovo 6 d. NVSC Kauno departamento pastabas patikslinta UAB „Žalvaris“ Kauno skyriaus ir UAB „Rafimeta“ Atliekų tvarkymo veiklų išplėtimo, adresu Palemono g. 1, Kaunas, PVSV ataskaita

2020

UAB „Valda“

Pagal 2020 m. sausio 27 d. NVSC Telšių departamento pastabas patikslinta UAB „Valda“ Nepavojingųjų ir pavojingųjų atliekų tvarkymo PVSV ataskaita

2020

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės veiklos išplėtimas, adresais: Senamiesčio g. 110A ir Senamiesčio g. 114B, Panevėžys