Visuomenės informavimas

Skelbimai

Metai Užsakovas Projektas Skelbimas visuomenei Ataskaita ir jos priedai
2017

UAB “Dauparų žuvis”

Žuvies perdirbimo pejėgumų didinimas

2018

UAB Kauno termofikacijos elektrinė

Kauno elektrinės modernizavimo poveikio aplinkai vertinimo programa

2021

UAB Gonas

Žuvininkystės produktų gamyba/perdirbimas, adresu Ližių g. 1, Ližių k., Tauragės r.

2021

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimas sklypuose, adresais: Kėdainių g. 13 ir Kėdainių g. 15, Panevėžys

2021

UAB Gonas

Žuvininkystės produktų gamyba/perdirbimo PVSV ataskaitos pristatymo skaidrės