Visuomenės informavimas

Skelbimai

Metai Užsakovas Projektas Skelbimas visuomenei Ataskaita ir jos priedai
2017

Erlandas Petrūnas ir Rasa Petrūnienė

Pramoninės, sandėliavimo bei komercinės veiklų vykdymas naujai formuojamame 12,54 ha ploto sklype.

2017

UAB “Dauparų žuvis”

Žuvies perdirbimo pejėgumų didinimas

2017

UAB „GreenTech Baltic“

Plastikinių (PET) pakuočių atliekų perdirbimas

2017

UAB „Žalvaris“

Pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų tvarkymo veikla

2018

UAB „GreenTech Baltic“

Viešo visuomenės supažindinimo su UAB „GreenTech Baltic“ PŪV PVSV ataskaita protokolas

2018

UAB „GreenTech Baltic“

Plastikinių (PET) pakuočių atliekų perdirbimas

2018

UAB „Žalvaris“

Pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų tvarkymo veikla

2018

UAB „GreenTech Baltic“

Plastikinių (PET) pakuočių atliekų perdirbimo PVSV ataskaita po pastabų

2018

UAB „GreenTech Baltic“

Plastikinių (PET) pakuočių atliekų perdirbimo PVSV ataskaita po pastabų

2018

UAB Kauno termofikacijos elektrinė

Kauno elektrinės modernizavimo poveikio aplinkai vertinimo programa

2019

UAB „Žalvaris“ Utenos skyrius

Pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų tvarkymo PVSV ataskaita

2019

UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“ ir UAB „Žalvaris“ Vilniaus skyrius

Pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų tvarkymas, Geologų g. 4, Vilnius

2019

UAB „Biometana“

Biodujų jėgainės įrengimo Taučiūnų k., Skaistgirio sen., Joniškio raj. PVSV ataskaita

2019

UAB „Žalvaris“ Utenos skyrius

Pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų tvarkymo PVSV ataskaita

2019

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimo, adresu Verpėjų g. 26, Viečiūnų mstl., Druskininkų sav., PVSV ataskaita