Visuomenės informavimas

Skelbimai

Metai Užsakovas Projektas Skelbimas visuomenei Ataskaita ir jos priedai
2017

UAB “Dauparų žuvis”

Žuvies perdirbimo pejėgumų didinimas

2018

UAB Kauno termofikacijos elektrinė

Kauno elektrinės modernizavimo poveikio aplinkai vertinimo programa

2019

UAB „Valda“

Nepavojingųjų ir pavojingųjų atliekų tvarkymas

2019

UAB „Fitness Express“

Medinių skydinių-karkasinių namų gamyba, adresu Pramonės g. 23, Ausieniškių k., Vievio sen., Elektrėnų sav.

2019

UAB „Valda“

Nepavojingųjų ir pavojingųjų atliekų tvarkymas

2019

UAB „Fitness Express“

Medinių skydinių-karkasinių namų gamybos, adresu Pramonės g. 23, Ausieniškių k., Vievio sen., Elektrėnų sav. PVSV ataskaitos pristatymo visuomenei protokolas

2019

UAB „Fitness Express“

Medinių skydinių-karkasinių namų gamyba, adresu Pramonės g. 23, Ausieniškių k., Vievio sen., Elektrėnų sav.

2019

UAB „Žalvaris“ Kauno skyriaus ir UAB „Rafimeta“

UAB „Žalvaris“ Kauno skyriaus ir UAB „Rafimeta“ Atliekų tvarkymo veiklų išplėtimo, adresu Palemono g. 1, Kaunas, PVSV ataskaita