Mūsų paslaugos

Teikiame nepriklausomas profesionalias konsultacijas verslui, valstybės įstaigoms, viešoms ir privačioms organizacijoms bei bendruomenėms.


Mūsų tikslas – ilgalaikė, tvari kliento reputacija aplinkosaugos srityje, nuolat valdomos rizikos ir proaktyvi lyderystė taršos prevencijos ir inovatyvių aplinkosaugos sprendimų paieškos ir įgyvendinimo srityje.

Apie paslaugą

Būklės analizės, galimybių studijos, rinkos tyrimai ir verslo planai

Projektai:

  • Studija “Perdirbimo ateitis Lietuvoje 2030, įgyvendinant Žiedinės ekonomikos tikslus” (2016-2018)
  • Susidarančių gamybos liekanų – biokuro pelenų priskyrimo prie šalutinio gamybos produkto, panaudojant trąšų gamybai galimybių analizė (2017)
  • Pelenų (šlakų) paruošimo, apdorojimo ar panaudojimo galimybių studija (2014-2015)
  • Lakiųjų organinių junginių katalizatorių ir oro jonizatorių rinkos Lietuvoje tyrimai (2007)