Mūsų paslaugos

Teikiame nepriklausomas profesionalias konsultacijas verslui, valstybės įstaigoms, viešoms ir privačioms organizacijoms bei bendruomenėms.


Mūsų tikslas – ilgalaikė, tvari kliento reputacija aplinkosaugos srityje, nuolat valdomos rizikos ir proaktyvi lyderystė taršos prevencijos ir inovatyvių aplinkosaugos sprendimų paieškos ir įgyvendinimo srityje.

Apie paslaugą

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) ir sanitarinių apsaugos zonų (SAZ) nustatymas

  • Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo proceso rizikų nustatymas
  • Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo programos ir ataskaitos rengimas, viešinimas ir derinimas
  • Darbas su visuomene PVSV procese
  • Konsultavimas sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) įteisinimo klausimais