Public information

Ads

Metai Užsakovas Projektas Skelbimas visuomenei Ataskaita ir jos priedai
2017

UAB “Dauparų žuvis”

Žuvies perdirbimo pejėgumų didinimas

2018

UAB Kauno termofikacijos elektrinė

Kauno elektrinės modernizavimo poveikio aplinkai vertinimo programa

2019

UAB “Žalvaris” Utenos skyrius

Pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų tvarkymo PVSV ataskaita

2019

UAB “Žalvaris Waste Recycling Services” ir UAB “Žalvaris” Vilniaus skyrius

Pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų tvarkymas, Geologų g. 4, Vilnius

2019

UAB “Biometana”

Biodujų jėgainės įrengimo Taučiūnų k., Skaistgirio sen., Joniškio raj. PVSV ataskaita

2019

UAB “Žalvaris” Utenos skyrius

Pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų tvarkymo PVSV ataskaita

2019

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimo, adresu Verpėjų g. 26, Viečiūnų mstl., Druskininkų sav., PVSV ataskaita

2019

UAB „Biometana“UAB „Biometana“

Viešo visuomenės supažindinimo su UAB „Biometana“ PŪV PVSV ataskaita protokolas

2019

UAB „Žalvaris“ ir UAB „Žalvaris Waste Recycling Services“

Pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų tvarkymas, Geologų g. 4, Vilnius

2019

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras

Viešo visuomenės supažindinimo su UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro PŪV PVSV ataskaita protokolas

2019

UAB „Biometana“

Biodujų jėgainės įrengimo Taučiūnų k., Skaistgirio sen., Joniškio raj. PVSV ataskaita