Public information

Ads

Metai Užsakovas Projektas Skelbimas visuomenei Ataskaita ir jos priedai
2017

UAB “Dauparų žuvis”

Žuvies perdirbimo pejėgumų didinimas

2018

UAB Kauno termofikacijos elektrinė

Kauno elektrinės modernizavimo poveikio aplinkai vertinimo programa

2021

UAB „BALTIJOS POLISTIRENAS“

Polistireninio putplasčio produktų gamybos ir polistireninio putplasčio atliekų paruošimo perdirbimui UAB „Baltijos polistirenas“, adresu  S. Lozoraičio g. 15A, Garliava, Kauno r. PVSV ataskaita