Mūsų paslaugos

Teikiame nepriklausomas profesionalias konsultacijas verslui, valstybės įstaigoms, viešoms ir privačioms organizacijoms bei bendruomenėms.


Mūsų tikslas – ilgalaikė, tvari kliento reputacija aplinkosaugos srityje, nuolat valdomos rizikos ir proaktyvi lyderystė taršos prevencijos ir inovatyvių aplinkosaugos sprendimų paieškos ir įgyvendinimo srityje.

Apie paslaugą

Strateginis tikslinis konsultavimas poveikio aplinkai vertinimo, sanitarinių apsaugos zonų (SAZ) bei leidimų išdavimo srityje

  • Bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų konsultavimas atliekų tvarkymo ir atliekų kainodaros/ apmokestinimo klausimais
  • Bendruomenių konsultavimas poveikio aplinkai vertinimo, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo, sanitarinių apsaugos zonų nustatymo, leidimų išdavimo bei bendrais aplinkosaugos klausimais
  • Bendruomenių atstovavimas derybose su investuotojais dėl kompensacijų