Mūsų paslaugos

Teikiame nepriklausomas profesionalias konsultacijas verslui, valstybės įstaigoms, viešoms ir privačioms organizacijoms bei bendruomenėms.


Mūsų tikslas – ilgalaikė, tvari kliento reputacija aplinkosaugos srityje, nuolat valdomos rizikos ir proaktyvi lyderystė taršos prevencijos ir inovatyvių aplinkosaugos sprendimų paieškos ir įgyvendinimo srityje.

Apie paslaugą

Politikos formavimo pagrindimo dokumentų , teisės aktų projektų rengimas bei jų sprendinių pagrindimas, teisės aktų poveikio vertinimas

 • Politikos formavimo pagrindimo dokumentų rengimas
 • Teisės aktų poveikio vertinimas
 • Teisės aktų projektų rengimas bei jų sprendinių pagrindimas

Projektai:


 • Early Warning projektas. ES šalių narių atliekų tvarkymo užduočių vykdymo išankstinis vertinimas. Užsakovas : Eunomia Research and Consulting Ltd (2017)
 • Gebėjų stiprinimas, programinis planavimas ir komunikavimas aplinkosaugos mokesčių srityje. Užsakovas: Europos Aplinkosaugos politikos institutas (2016-2018)
 • Europos atliekų statistikos studija. Užsakovas : Eunomia Research and Consulting Ltd., Europos Komisija, Eurostat (2015-2016)
 • Lietuvos atliekų tvarkymo būklės analizė bei valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano projekto poveikio išplėstinis vertinimas. Užsakovas: LR Aplinkos ministerija (2006-2007, 2007-2014, 2014-2020)
 • Lietuvos prevencijos programos projekto rengimas. Užsakovas: LR Aplinkos ministerija (2014-2020)
 • Gamintojo atsakomybės politikos įvedimas atliekų tvarkyme Azerbaidžane (2013-2015)
 • ES pakuočių, elektros ir elektroninės įrangos, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių direktyvų įgyvendinimo ES šalyse narėse tyrimas. Užsakovas : Oko institutas (Vokietija), 2010-2011
 • Pagalba kuriant Europos atliekų duomenų centrą. Užsakovas : Eurostat, partneriai: Oko institutas (Vokietija), Eunomia (Didžioji Britanija).