Mūsų paslaugos

Teikiame nepriklausomas profesionalias konsultacijas verslui, valstybės įstaigoms, viešoms ir privačioms organizacijoms bei bendruomenėms.


Mūsų tikslas – ilgalaikė, tvari kliento reputacija aplinkosaugos srityje, nuolat valdomos rizikos ir proaktyvi lyderystė taršos prevencijos ir inovatyvių aplinkosaugos sprendimų paieškos ir įgyvendinimo srityje.

Apie paslaugą

Komunalinių atliekų tvarkymo planavimas, atliekų tvarkymo būklės analizė ir strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV)

Savivaldybių, apskričių viršininkų administracijų ir regioninių atliekų tvarkymo centrų konsultavimas:


  • savivaldybių/ regionų atliekų tvarkymo būklės vertinimas

  • atskirų atliekų srautų susidarymo ir tvarkymo galimybių vertinimas

  • regioninių atliekų tvarkymo planų rengimas

  • savivaldybių atliekų tvarkymo planų rengimas

  • atliekų tvarkymo planų strateginis pasekmių aplinkai vertinimas

  • savivaldybių atliekų tvarkymo taisyklių rengimas

  • vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų rengimas

  • komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugų viešojo konkurso sąlygų rengimas

  • mokymai ir konsultacijos komunalinių atliekų tvarkymo klausimais

Savivaldybės: