Mūsų paslaugos

Teikiame nepriklausomas profesionalias konsultacijas verslui, valstybės įstaigoms, viešoms ir privačioms organizacijoms bei bendruomenėms.


Mūsų tikslas – ilgalaikė, tvari kliento reputacija aplinkosaugos srityje, nuolat valdomos rizikos ir proaktyvi lyderystė taršos prevencijos ir inovatyvių aplinkosaugos sprendimų paieškos ir įgyvendinimo srityje.

Apie paslaugą

Būklės analizės, galimybių studijos, rinkos tyrimai, strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV)

 • Būklės analizės, rinkos tyrimai
 • Galimybių studijos
 • Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV)

Projektai:


 • Early Warning projektas. ES šalių narių atliekų tvarkymo užduočių vykdymo išankstinis vertinimas. Užsakovas : Eunomia Research and Consulting Ltd (2017)
 • Gebėjų stiprinimas, programinis planavimas ir komunikavimas aplinkosaugos mokesčių srityje. Užsakovas: Europos Aplinkosaugos politikos institutas (2016-2018)
 • Europos atliekų statistikos studija. Užsakovas : Eunomia Research and Consulting Ltd., Europos Komisija, Eurostat (2015-2016)
 • Lietuvos atliekų tvarkymo būklės analizė bei valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano projekto poveikio išplėstinis vertinimas. Užsakovas: LR Aplinkos ministerija (2006-2007, 2007-2014, 2014-2020)
 • Lietuvos prevencijos programos projekto rengimas. Užsakovas: LR Aplinkos ministerija (2014-2020)
 • Gamintojo atsakomybės politikos įvedimas atliekų tvarkyme Azerbaidžane (2013-2015)
 • ES pakuočių, elektros ir elektroninės įrangos, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių direktyvų įgyvendinimo ES šalyse narėse tyrimas. Užsakovas : Oko institutas (Vokietija), 2010-2011
 • Pagalba kuriant Europos atliekų duomenų centrą. Užsakovas : Eurostat, partneriai: Oko institutas (Vokietija), Eunomia (Didžioji Britanija).