Mūsų paslaugos

Teikiame nepriklausomas profesionalias konsultacijas verslui, valstybės įstaigoms, viešoms ir privačioms organizacijoms bei bendruomenėms.


Mūsų tikslas – ilgalaikė, tvari kliento reputacija aplinkosaugos srityje, nuolat valdomos rizikos ir proaktyvi lyderystė taršos prevencijos ir inovatyvių aplinkosaugos sprendimų paieškos ir įgyvendinimo srityje.

Apie paslaugą

Aplinkosaugos konsultacijos aktualiais klausimais

  • Teisiniai reikalavimai ir jų taikymo praktika
  • Savivaldybių įmonių veiklos efektyvumo vertinimai
  • Finansinės paramos gavimas